Економски аспекти
језичке неједнакости
у Европској унији


Студија се може скинути овде.

Кратак резиме послат је Комисији ЕУ за мултијезичност (на енглеском језику).
Студија садржи овај резиме на српском језику.
Одговор Комисије ЕУ (на енглеском језику).
Контакт: info@ekolingvo.com