Ekonomiczne aspekty nierówności
językowej w Unii Europejskiej


Opracowanie można pobrać stąd.

Krótkie podsumowanie wysłane do Komisarza UE od spraw wielojęzyczności (po angielsku).
W opracowaniu jest zawarte to podsumowanie w języku polksim.
Odpowiedź komisarza (po angielsku).
Kontakt: info@ekolingvo.com